Quality Assurance Tools


Teacher(s): Malá Denisa, doc. Ing., PhD.
 
Aim: Poskytnúť základné teoretické poznatky a praktické zručnosti pre používanie rôznych nástrojov a techník v systéme riadenia kvality. Ich znalosť a aplikácia by mala viesť k stabilizácii systému kvality s možnosťou implementácie filozofie TQM.  

More information about this course you can find in lms system Moodle 2

Responsible: Head of the Department | Last updated: 27. 5. 2013 | Updated by: Administrátor