Cases Studies in Management


Teacher(s): Theodoulides Lena, Ing., MBA., PhD.
 
Aim: Naučiť študentov tvorivo využívať a aplikovať teoretické poznatky získané v predmete manažment pri riešení prípadových štúdií z manažérskej praxe slovenských a zahraničných podnikov.  

More information about this course you can find in lms system Moodle 2

Responsible: Head of the Department | Last updated: 27. 5. 2013 | Updated by: Administrátor