Home > Uchádzač >

Ponuka štúdia

Milí uchádzači o štúdium, 

teší nás váš záujem o štúdium na našej fakulte. Nižšie vidíte zoznam študijných programov, ktoré môžete študovať na bakalárskom, inžinierskom a doktorandskom stupni štúdia. Pre zjednodušenie podávania prihlášok sme pre vás pripravili podrobné návody ako postupovať pri ich vypĺňaní. Stačí kliknút na príslušný stupeň štúdia, na ktorom chcete študovať a budete presmerovaní na podstránku so všetkými potrebnými informáciami. 

 

Bakalárske štúdium
Inžinierske štúdium
Doktorandské štúdium

Cestovný ruch

Ekonomika a manažment podniku

Ekonomika a manažment podniku v anglickom jazyku

Financie, bankovníctvo a investovanie

Manažment (v Poprade)

Verejná ekonomika a manažment

Ekonomika a manažment podniku (externé štúdium)

Manažment (externé štúdium v Poprade)

Ekonomika a manažment malých a stredných podnikov

Ekonomika a riadenie cestovného ruchu

Ekonomika verejného sektora

Financie, bankovníctvo a investovanie

Financie, bankovníctvo a investovanie v anglickom jazyku

Podnikové manažérske systémy (v Poprade)

Ekonomika a manažment malých a stredných podnikov (externé štúdium)

Podnikové manažérske systémy (externé štúdium v Poprade)

Cestovný ruch

Ekonomika a manažment podniku

Financie

Verejná ekonomika a politika


Responsible: Vice-dean for Study | Last updated: 11. 11. 2022 | Updated by: Mešťan Michal