Home > International Relations > Partner Universities >

Fulbright Specialist Program

Vážení absolventi, priatelia,

 

Dovoľujeme si vám dať do pozornosti možnosti v rámci Fulbright Specialist Program - Krátkodobý program pre odborníkov z USA:

Fulbright Specialist Program je určený pre inštitúcie v Slovenskej republike, ktoré môžu hosťovať vysokoškolských pedagógov, odborníkov a umelcov z USA na obdobie 2 až 6 týždňov ako odborných konzultantov pre tvorbu osnov a materiálov, rozvoj zručností, inštitucionálne plánovanie, organizáciu seminárov a workshopov, konferencií alebo sympózií a lektorskú činnosť.

Fulbright Specialists, tvoria rôznorodú skupinu vysoko skúsených, uznávaných vysokoškolských pedagógov a odborníkov, ktorí reprezentujú široké spektrum akademických disciplín a odborov.

O odborníka môžu požiadať vysoké školy a výskumné inštitúcie, kultúrne centrá, inštitúcie verejnej správy a mimovládne organizácie.

Odborníkovi je zabezpečená spiatočná letenka a denný honorár. Hosťovská inštitúcia spravidla pokrýva náklady súvisiace s pobytom odborníka v krajine (výdavky na stravu, ubytovanie a pod).

Viac informácií o programe a o inštrukciách k prihláške nájdete na našej webovej stránke  http://www.fulbright.sk/fulbrightove-stipendia/fulbright-specialists-program. Uzávierka podávania prihlášok je 30. septembra 2021.

Ak by Vás táto možnosť zaujala, určite sa ozvite, prípadne ju prepošlite kolegom, ktorí by o ňu mohli mať záujem.

Ďakujem a prajem príjemný víkend.

S pozdravom,

Dáša

Dáša Tako Velichová

Program Officer

 

J. William Fulbright Commission

Konventná 1

811 03 Bratislava

Slovak Republic

Phone: ++421-911-415 001

www.fulbright.sk

 

           

Fulbright Specialist Program.jpg (13. 9. 2021 10:24:29)


Responsible: Vice-dean for Development | Last updated: 13. 9. 2021 | Updated by: Prašovská Jana