Home > Uchádzač >

Podaj si prihlášku

Milé uchádzačky a milí uchádzači o štúdium, 

všetky potrebné informácie k podaniu prihlášky, vrátane všetkých príloh, pre všetky 3 stupne vysokoškolského štúdia nájdete nižšie:


Responsible: Vice-dean for Study | Last updated: 31. 3. 2023 | Updated by: Horvátová Lucia