Home > Faculty >

Informačné stretnutie k učiteľským mobilitám programu Erasmus+

Date: 28. 1. 2015
Start time: 09:00
End time: 11:00
Organizer: Ekonomická fakulta
Place:
Coordinator: doc. Ing. Vanda Maráková, PhD.
Category: Iné
Language: slovenský
Other InformationUvítame účasť učiteľov, ktorí sa mobility zúčastnili v minulom období a taktiež tých, ktorí mobilitu plánujú v budúcom akademickom roku.
 
Contact Person
Name: Alena Dobrotová
Title: Ing.
Organization: Ekonomická fakulta UMB
E-mail:
alena.dobrotova
Phone: 4462155
 
Photogalery

Responsible: Vice-dean for Development | Last updated: 15. 8. 2017 | Updated by: Administrátor