Home > Faculty >

Seminar: Connecting University Education with Practice

Date: 13. 11. 2015
Start time: 09:00
End time: 12:00
Organizer: Ekonomická fakulta
Place: Faculty of Economics, Matej Bel University
Coordinator: doc. Ing. Dana Švihlová, PhD.
Goal: The objective of the seminar is to introduce 3 topics which can inspire the participants on how to provide the students with practical experience during their university education and to ready them for their future career. Prof. Robert Shipley will introduce: the system of co-operative education at University of Waterloo; the approach to project teaching which is focused on practical experience; and the example of a new course developed at Matej Bel University. The participants will have an opportunity to discuss the seminar topics and the opportunity to apply them in our conditions.

Category: Seminár medzinárodný (v SR alebo v ČR v svetovom jazyku)
Language: anglický
Summary:University of Waterloo je modelová univerzita kooperatívneho vzdelávania pre viac ako 100 vysokých škôl a univerzít v Kanade a tento jej program je najväčší v celosvetovom merítku. Kooperatívne vzdelávanie kombinuje akademické štúdium s pracovnými skúsenosťami a umožňuje študentom už počas štúdia získať dvojročnú prax na pracoviskách relevantných k ich študijnému zameraniu.
Topics:Co-operative education; Development of the course focused on practice
Other InformationSeminár je vhodný pre členov manažmentu fakúlt, vysokoškolských učiteľov aj doktorandov so záujmom o akademickú kariéru.
 
Contact Person
Name: Dana Švihlová
Title: doc., Ing.,PhD.
Organization: Ekonomická fakulta UMB - KVERR
E-mail:
dana.svihlova
Phone: 048/446 2016

Responsible: Vice-dean for Development | Last updated: 15. 8. 2017 | Updated by: Administrátor