Home > Faculty >

International language certificate in English UNIcert®III

Date: 14. 4. 2016 - 18. 4. 2016
Start time: 08:30
End time: 17:00
Organizer: Ekonomická fakulta
Place: Faculty of Economics UMB, Banská Bystrica
Coordinator: PhDr. Mária Spišiaková, PhD.
Goal: To organize an exam in English to obtain an international certificate UNIcert®III for MBU students
Category: Kongres medzinárodný (v SR alebo v ČR v svetovom jazyku)
Language: anglický
Summary:
Other Information14.4.2016 - písomná časť skúšky: 8:30 - 12:30 hod.; 18.4.2016 - ústna časť skúšky: 14:00 - 17:00 hod.
Web: http://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=514
 
Contact Person
Name: Mária Spišiaková
Title: PhDr.,PhD.
Organization: Ekonomická fakulta UMB, KOJK , Banská Bystrica
E-mail:
maria.spisiakova
Phone: 048/446 2511

Responsible: Vice-dean for Development | Last updated: 15. 8. 2017 | Updated by: Administrátor