Home > Faculty >

DOD

Date: 29. 1. 2011
Start time: 09:00
End time:
Organizer: Ekonomická fakulta
Place:
Coordinator: Referát rozvoja a študijné oddelenie EF UMB
Category: Iné
Language: slovenský
Summary:
Other InformationPoskytnutie informácií o možnostiach a podmienkach štúdia, prijímacom konaní, možnostiach uplatnenia absolventov v praxi a ďalších informácií pre uchádzačov o štúdium na EF UMB.
Web: http://www.ef.umb.sk
 
Contact Person
Name: Monika Tomášiková
Title:
Organization: EF UMB
E-mail:
monika.tomasikova
Phone: 0484462144

Responsible: Vice-dean for Development | Last updated: 15. 8. 2017 | Updated by: Administrátor