Home > Faculty >

VIII. International scientific conference of the applied statistics FernStat 2011

Date: 6. 10. 2011 - 7. 10. 2011
Start time: 09:00
End time:
Organizer: Ekonomická fakulta
Place:
Coordinator: Katedra kvantitatívnych metód a informačných systémov EF UMB v spolupráci so Slovenskou štatistickou a demografickou spoločnosťou
Category: Konferencia s medzinárodnou účasťou
Language: slovenský
český
anglický
Summary:
Other Informationnie sú
Web: http://www.ef.umb.sk/ef/index.asp?uid=294
 
Contact Person
Name: Vladimír Úradníček
Title: doc. Ing., PhD.
Organization: EF UMB
E-mail:
vladimir.uradnicek
Phone: 0484466616

Responsible: Vice-dean for Development | Last updated: 15. 8. 2017 | Updated by: Administrátor