Home > Faculty >

International scientific conference "Economic, social, environmental and legislative aspects of the Corporate Social Responsibility"

Date: 13. 10. 2011
Start time: 09:00
End time:
Organizer: Ekonomická fakulta
Place:
Coordinator: Katedra ekonomiky a manažmentu podniku
Category: Konferencia s medzinárodnou účasťou
Language: slovenský
český
anglický
Summary:
Other InformationVýstupom z konferencie bude zborník abstraktov v tlačenej podobe s ISBN a vydané CD s plnými textami príspevkov.
Web: http://www.ef.umb.sk/ef/index.asp?uid=1807
 
Contact Person
Name: Viera Marková
Title: prof. Ing., PhD.
Organization: EF UMB
E-mail:
viera.markova
Phone: 048 446 21 40
 
Photogalery
 
Attachments

pokyny na úpravu príspevkov.doc21. 9. 2011 15:19:23pozvánka.doc21. 9. 2011 15:19:07prihláška.doc21. 9. 2011 15:19:15


Responsible: Vice-dean for Development | Last updated: 15. 8. 2017 | Updated by: Administrátor