Home > Faculty >

Týždeň vedy 2011 - Seminár "Analýza vybraných otázok finančného a bankového trhu po vstupe Slovenskej republiky do Hospodárskej a menovej únie"

Date: 10. 11. 2011
Start time: 09:00
End time:
Organizer: Ekonomická fakulta
Place:
Coordinator: Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Category: Seminár domáci (v SR)
Language: slovenský
Summary:
Other InformationČas podujatia od – do: 9:00 - 12:00
Web: http://www.ef.umb.sk
 
Contact Person
Name: Emília Zimková
Title: doc. Ing., PhD.
Organization: EF UMB
E-mail:
emilia.zimkova
Phone: 0484466322

Responsible: Vice-dean for Development | Last updated: 15. 8. 2017 | Updated by: Administrátor