Home > Faculty >

Lecture - Martin Horský - Travel Agency DERTOUR

Date: 26. 10. 2011
Start time: 09:05
End time: 12:00
Organizer: Ekonomická fakulta
Place:
Coordinator: Katedra cestovného ruchu a spoločného stravovania
Category: Zahraničný prednášajúci
Language: slovenský
český
nemecký
Summary:
Web: http://www.ef.umb.sk
 
Contact Person
Name: Ján  Orieška
Title: doc., Ing. PhD.
Organization: Ekonomická fakulta UMB
E-mail:
jan.orieska
Phone:
 
Attachments

Oznam - Dertour.pdf10. 10. 2011 18:11:02


Responsible: Vice-dean for Development | Last updated: 15. 8. 2017 | Updated by: Administrátor