Home > Faculty >

Certificate of quality at the Faculty of Economics

Date: 2. 2. 2006 - 19. 4. 2006
Start time:
End time:
Organizer: Ekonomická fakulta
Place:
Coordinator: prof. Ing. Jaroslav Ďaďo, PhD.
Category: Iné
Language: slovenský
Summary:Stretnutie bolo vedené formou vzájomných diskusií a konzultácií, prácou v špeciálne vytvorených skupinách, doplnené odbornými prednáškami zástupcov Medzinárodnej organizácie pre normalizáciu, Svetovej banky, Rakúskej národnej agentúry a Ministerstva financií Chorvátska. Zástupcovia jednotlivých krajín predniesli referáty o stave sociálnej zodpovednosti v krajine, pracovali v skupinách ako prípravný výbor zameraný na tvorbu a návrh nových ISO noriem v oblasti sociálnej zodpovednosti. Výsledkom spoločnej práce bol návrh prednesený v závere stretnutia, prvý draft ISO noriem zameraný na sociálnu zodpovednosť.
Other InformationO tom, že Ekonomická fakulta má v oblasti zavádzania a uplatňovania ISO noriem manažérstva kvality bohaté skúsenosti svedčí aj to, že na základe osobného pozvania Rakúskeho inštitútu pre štandardizáciu, sa Ing. Helena Čierna, PhD. – manažér kvality EF UMB v dňoch 11. – 14. apríla 2006 zúčastnila workshopu venovanému sociálnej zodpovednosti organizácii. Stretnutie sa uskutočnilo vo Viedni, za účasti zástupcov z 23 krajín východnej Európy a strednej Ázie, Svetovej banky Washington, Technickej komisie Medzinárodnej organizácie pre normalizáciu (ISO/TC), tvorcov a odborníkov zodpovedných za vydávanie ISO noriem kvality vo svete a zástupcov neziskových a vládnych organizácií jednotlivých krajín.
Web: http://www.ef.umb.sk
 
Contact Person
Name: - -
Title:
Organization:
E-mail:  
Phone:
 
Photogalery

Responsible: Vice-dean for Development | Last updated: 15. 8. 2017 | Updated by: Administrátor