Home > Faculty >

Informačné stretnutie k učiteľským mobilitám

Date: 22. 1. 2013
Start time: 13:00
End time: 14:00
Organizer: Ekonomická fakulta
Place:
Coordinator: doc. Ing. Vanda Maráková, PhD.
Category: Iné
Language: slovenský
Summary:-
Other InformationUvítame účasť učiteľov, ktorí sa mobility zúčastnili v minulom akademickom roku a taktiež tých, ktorí mobilitu plánujú v budúcom akademickom roku.
 
Contact Person
Name: Alena Dobrotová
Title: Ing.
Organization: Ekonomická fakulta
E-mail:
alena.dobrotova
Phone: 4462155
 
Photogalery

Responsible: Vice-dean for Development | Last updated: 15. 8. 2017 | Updated by: Administrátor