Home > Faculty >

Prezentácia procesu tvorby a výstupov zo Stratégie rozvoja cestovného ruchu v regióne (na príklade regiónu Zvolenská kotlina)

Date: 17. 12. 2013
Start time: 09:00
End time: -
Organizer: Ekonomická fakulta
Place:
Coordinator: Slovensko-švajčiarske združenie pre rozvoj CR
Category: Workshop medzinárodný (v SR alebo v ČR v svetovom jazyku)
Language: slovenský
anglický
 
Contact Person
Name: Radoslav  Kožiak
Title: doc. Ing. PhD.
Organization: Ekonomická fakulta UMB
E-mail:
radoslav.koziak
Phone: -
 
Attachments

Pozvánka18. 11. 2013 13:37:36


Responsible: Vice-dean for Development | Last updated: 15. 8. 2017 | Updated by: Administrátor