Home > Faculty >

Emmanuel Thanassoulis Lectures: DEA models and their economic applications

Date: 12. 5. 2014 - 14. 5. 2014
Start time: 10:00
End time: 12:00
Organizer: Ekonomická fakulta
Place:
Coordinator: Katedra kvantitatívnych metód a informačných systémov
Category: Kongres medzinárodný (v SR alebo v ČR v svetovom jazyku)
Language: anglický
Summary:Prednášky sa uskutočňujú v rámci projektu Mobility – Podpora vedy, výskumu a vzdelávania na UMB, ITMS 26110230082, spolufinancovaného zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu
Other Information-
 
Contact Person
Name: Rudolf Zimka
Title: prof. RNDr. Rudolf Zimka, CSc.
Organization:
E-mail:
rudolf.zimka
Phone:
 
Attachments

Abstrakty prednášok9. 5. 2014 22:28:22


Responsible: Vice-dean for Development | Last updated: 15. 8. 2017 | Updated by: Administrátor