Home > Faculty > Events >

University Literature Night

Date: 15. 4. 2015
Start time: 17.30
End time: 22.00
Organizer: Filozofická fakulta
Place:
Coordinator: Mgr. M. Kubealaková, PhD. a PaedDr. Z. Bariaková, PhD.
Category: Iné
Language: slovenský
Summary:
Other InformationZažite atmosféru čítania na akademickej pôde a príďte na Univerzitnú noc literatúry, ktorá má po úspešnom nultom ročníku svoje pokračovanie! Aj tento rok pre Vás študenti a študentky Univerzity Mateja Bela chystajú nezabudnuteľné chvíle s literatúrou, kto
Web: http://www.ff.umb.sk/katedry/katedra-slovenskej-literatury-a-literarnej-vedy/fotogaleria/univerzitna-noc-literatury/univerzitna-noc-literatury-2015.html
 
Contact Person
Name: Martina Kubealaková
Title: Mgr., PhD.
Organization: Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy
E-mail:
martina.kubealakova
Phone: 048/4467334

Responsible: Vice-dean for Development | Last updated: 21. 6. 2013 | Updated by: Administrátor