Home > Faculty > Events >

Translation soirée: Discussion with Dr.h.c. doc. PhDr. Ján Vilikovský, CSc.

Date: 17. 4. 2012
Start time: 18:00
End time: 20:00
Organizer: Fakulta humanitných vied
Place:
Coordinator: PhDr. Ľubica Pliešovská, PhD., PhDr. Katarína Feťková, PhD.
Category: Domáci prednášajúci
Language: slovenský
Summary:
Other InformationStretnutie s Dr.h.c. doc. PhDr. Jánom Vilikovským, CSc. sa uskutoční ako prvé podujatie v rámci pravidelných prekladateľských soirée. Laická i odborná verejnosť ako aj študenti budú mať možnosť diskutovať s poprednými slovenskými prekladateľmi.
Web: http://www.fhv.umb.sk
 
Contact Person
Name: Martin Djovčoš
Title: PhDr., PhD.,
Organization: KAA FHV UMB
E-mail: martin.djovcos@umb.sk
Phone: 0484464141

Responsible: Vice-dean for Development | Last updated: 21. 6. 2013 | Updated by: Administrátor