Home > Faculty > Events >

TRANSLATION AND INTERPRETING 10 “New challenges, approaches, priorities and perspectives“

Date: 18. 4. 2012
Start time: 09:00
End time: 16:00
Organizer: Fakulta humanitných vied
Place:
Coordinator: Doc. Vladimír Biloveský, PhD.
Category: Konferencia medzinárodná (v SR alebo v ČR v svetovom jazyku)
Language: slovenský
český
anglický
nemecký
maďarský
poľský
ruský
francúzsky
španielsky
Summary:
Other InformationKonferencie Preklad a tlmočenie už 15 rokov spájajú popredných slovenských odborníkov z oblasti prekladu a tlmočenia a vytvárajú priestor pre odbornú diskusiu.
Web: http://www.fhv.umb.sk
 
Contact Person
Name: Martin Djovčoš
Title: PhDr., PhD.
Organization: KAA FHV UMB
E-mail:
martin.djovcos
Phone: 0484464141

Responsible: Vice-dean for Development | Last updated: 21. 6. 2013 | Updated by: Administrátor