Home > Faculty > Events >

The Eleventh International Congress of the Association of German Teachers and Germanists in Slovakia – congress with the motto: German for the Future - the Future for German

Date: 1. 7. 2012 - 3. 7. 2012
Start time:
End time:
Organizer: Rektorát
Place:
Coordinator: Doc. PhDr. Alena Ďuricová, PhD. (prezidentka konferencie), PhDr. Nadežda Zemaníková, PhD. (prezidentka SUNG)
Category: Kongres medzinárodný (v SR alebo v ČR v svetovom jazyku)
Language: nemecký
Summary:
Other InformationZáštitu nad konferenciou prevzali veľvyslanci nemecky hovoriacich krajín, rektorka UMB v Banskej Bystrici a primátor mesta Banská Bystrica. Učitelia nemčiny môžu účasťou na konferencii absolvovať prezenčnú časť programu kontinuálneho vzdelávania.
Web: http://www.fhv.umb.sk/app/index.php?ID=4812, http://www.sung.sk/sung/8-TAGUNGEN/46-XI-Tagung-Banska-Bystrica
 
Contact Person
Name: Nadežda Zemaníková
Title: PhDr., PhD.
Organization: UMB, FHV, Katedra germanistiky
E-mail:
Nadezda.Zemanikova
Phone: +421/48/4465108, 4467415

Responsible: Vice-dean for Development | Last updated: 21. 6. 2013 | Updated by: Administrátor