Home > Faculty > Events >

POLARITIES, PARALLELS AND INTERSECTIONS OF LANGUAGE COMMUNICATION 8th International Communication Conference

Date: 6. 9. 2012 - 7. 9. 2012
Start time:
End time:
Organizer: Fakulta humanitných vied
Place:
Coordinator: Katedra slovenského jazyka a literatúry s oddelením prekladateľstva a tlmočníctva FHV UMB, kontaktná osoba: Dr. Anna GÁLISOVÁ, Anna.Galisova@umb.sk
Category: Kongres medzinárodný (v SR alebo v ČR v svetovom jazyku)
Language: slovenský
anglický
nemecký
Summary:
Other Information Prihlášky je nevyhnutné zasielať najneskôr do 10. 5. 2012.  Konferenčný poplatok slúži výhradne na pokrytie nákladov, súvisiacich s vydaním konferenčného zborníka.
Web: http://www.fhv.umb.sk/app/index.php?ID=524
 
Contact Person
Name: Vladimír PATRÁŠ
Title: prof., PaedDr., CSc.
Organization: KSJL FHV UMB, Tajovského 40, 974 01 BANSKÁ
E-mail: Vladimir.Patras@umb.sk
Phone:

Responsible: Vice-dean for Development | Last updated: 21. 6. 2013 | Updated by: Administrátor