Home > Faculty > Events >

„Interpretation of Multiculturalism in Central-Europe”

Date: 23. 5. 2012
Start time: 09:00
End time: 16:00
Organizer: Fakulta humanitných vied
Place:
Coordinator: Prof. PhDr. Árpád Zimányi, CSc.
Category: Konferencia s medzinárodnou účasťou
Language: slovenský
český
anglický
maďarský
Summary:
Other InformationNa základe prihlášky Vám zašleme program konferencie. Účastnícky poplatok je 50 €, v ktorom sú zahrnuté konferenčné materiály, zborník z konferencie, a stravovanie (okrem večere). Poplatok uhradia účastníci pri prezentácii.
Web: http://www.fhv.umb.sk/app/index.php?ID=2037
 
Contact Person
Name: František Alabán
Title: Prof. , PhDr., CSc.
Organization: Katedra hungaristiky, Fakulta humanitnývh vied, UM
E-mail: frantisek.alaban@umb.sk
Phone: 048/446 4138, 0908 056 702

Responsible: Vice-dean for Development | Last updated: 21. 6. 2013 | Updated by: Administrátor