Home > Faculty > Events >

Science café with Beloslav Riečan

Date: 7. 6. 2012
Start time: 16:00
End time: 18:00
Organizer: Rektorát
Place:
Coordinator: Dr. h. c. prof. RNDr. Beloslav Riečan, DrSc.
Category: Prednášky
Language: slovenský
Summary:
Other InformationPo skončení bude voľna diskusia s prednášajúcim. Rezervácie nahláste najneskôr jeden deň vopred prostredníctvom e-mailu: vedecka.kaviaren@umb.sk
Web: http://www.umb.sk/umb/umbbb.nsf/page/Vedecka_kaviaren
 
Contact Person
Name: Marián  Lihan
Title: Ing.
Organization: Rektorát UMB
E-mail:
vedecka.kaviaren
Phone:

Responsible: Vice-dean for Development | Last updated: 21. 6. 2013 | Updated by: Administrátor