Home > Faculty > Events >

Cantus Choralis Slovaca

Date: 17. 10. 2012 - 20. 10. 2012
Start time:
End time:
Organizer: Pedagogická fakulta
Place:
Coordinator: Prof. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc.
Category: Sympózium medzinárodné (v SR alebo v ČR v svetovom jazyku)
Language: slovenský
Summary:
Other InformationUzávierka prihlášok je 20. septembra 2012. Po tomto termíne nebudú akceptované prihlášky uchádzačov o účasť na medzinárodnom sympóziu Cantus Choralis Slovaca. Konferenčný poplatok: Pre aktívnych účastníkov 30,- € / pre pasívnych účastníkov 20,- €
Web: http://www.pdf.umb.sk/katedry/katedra-hudobnej-kultury/cantus-choralis-slovaca-2012/charakteristika-podujatia.html
 
Contact Person
Name: Marianna Kološtová
Title: PaedDr., Ph.D.
Organization: Katedra hudobnej výchovy Pedagogická fakulta UMB
E-mail:
mariana.kolostova
Phone:

Responsible: Vice-dean for Development | Last updated: 21. 6. 2013 | Updated by: Administrátor