Home > Faculty > Events >

Editorial Expeditions

Date: 20. 11. 2012
Start time: 13:50
End time:
Organizer: Univerzitná knižnica
Place:
Coordinator: Mgr. Martina Kubealaková, PhD.
Category: Seminár domáci (v SR)
Language: slovenský
Summary:
Other InformationOdborný seminár pripravený v spolupráci s Katedrou slovenského jazyka a literatúry FHV UMB Prednášajúca: PhDr. Lucia Satinská (JÚĽŠ SAV Bratislava)
Web: http://www.library.umb.sk/getfile.php?id=1141&language=1
 
Contact Person
Name: Martina Kubealaková
Title: Mgr., PhD.
Organization: Katedra slovenského jazyka a literatúry FHV UMB
E-mail:
Martina.Kubealakova
Phone:

Responsible: Vice-dean for Development | Last updated: 21. 6. 2013 | Updated by: Administrátor