Home > Faculty > Events >

Lecture of doc. PhDr. Jiří Knapík, PhD.

Date: 28. 11. 2012
Start time: 10:00
End time:
Organizer: Fakulta humanitných vied
Place:
Coordinator: Katedra histórie
Category: Kongres medzinárodný (v SR alebo v ČR v svetovom jazyku)
Language: slovenský
český
Summary:
Other InformationPrednáška spojená s prezentáciou knihy.
Web: http://www.fhv.umb.sk/katedry/katedra-historie/oznamy-katedry/pozvanka-na-hostovsku-prednasku-docenta-jiriho-knapika-dna-28-11-2012.html
 
Contact Person
Name: Rastislav Kožiak
Title: PhDr., PhD.
Organization:
E-mail:
rastislav.koziak
Phone:

Responsible: Vice-dean for Development | Last updated: 21. 6. 2013 | Updated by: Administrátor