Home > Faculty > Events >

International Scientific Conference: CONSENSUS IN LAW

Date: 7. 2. 2013 - 8. 2. 2013
Start time:
End time:
Organizer: Právnická fakulta
Place:
Coordinator: doc. JUDr. Ján Cuper, CSc.
Category: Kongres medzinárodný (v SR alebo v ČR v svetovom jazyku)
Language: slovenský
český
anglický
ruský
Summary:
Other InformationZmluvná spoločnosť, zmluvný štát, zmluvné právo a ich poznanie
Web: http://www.prf.umb.sk/clanok/konferencia-konsenzus-v-prave
 
Contact Person
Name: Ján Cuper, CSc.
Title: doc. JUDr.
Organization: Právnická fakulta UMB
E-mail: jan.cuper@flaw.uniba.sk
Phone:

Responsible: Vice-dean for Development | Last updated: 21. 6. 2013 | Updated by: Administrátor