Home > Faculty > Events >

14. medzinárodná vedecká konferencia "Medzinárodné vzťahy 2012: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky"


Responsible: Vice-dean for Development | Last updated: 21. 6. 2013 | Updated by: Administrátor