Projects

National research projects

Procesné manažérstvo kvality a meranie výkonnosti procesov, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2016
Spotrebiteľské správanie pri nákupe tovarov dennej spotreby s dôrazom na rozdielne zloženie tovarov ponúkaných na trhoch vybraných krajín EÚ , grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 3. 2021
Implementácia systému manažérstva proti korupcii - Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. v Košiciach , grantová schéma: Zmluva na poskytnutie služieb, dátum ukončenia: 31. 3. 2020
Posilnenie konkurencieschopnosti Žilinského regiónu prostredníctvom zvyšovania vplyvu Žilinskej univerzity v regióne a v meste Žilina, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2019
Implementácia systému protikorupčného manažérstva podľa normy ISO 37001:2016 - PROARCH s.r.o POPRAD, grantová schéma: zmluva o spolupráci , dátum ukončenia: 31. 3. 2021
Zmeny v spotrebiteľskom správaní vplyvom pandémie COVID-19 za účelom predikcie jeho vývoja , grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2024
Analysis of the PASELL documentation - connection between 5 macro processes and current process cards, grantová schéma: Zmluva o poskytovaní poradenských a konzultačných služieb, dátum ukončenia: 29. 4. 2022

Other national projects

Implementácia systému manažérstva proti korupcii podľa normy STN EN ISO 37001:2019 na Úrade vlády Slovenskej republiky , grantová schéma: Zmluva o poskytnutí služieb, dátum ukončenia: 31. 12. 2019
Audit ľudských zdrojov na Mestskom úrade v Hanušovciach nad Topľou, grantová schéma: , dátum ukončenia: 30. 11. 2019

Responsible: Head of the Department | Last updated: 21. 6. 2013 | Updated by: Administrátor