Medveďová Petra, Mgr., PhD.

Professional profile:  
Courses: Mathematics
Quantitative Methods in Finance
Consultation hours: KH na ZS 2021/22: Pondelok 15:30 - 17:00; Utorok 14:30 - 16:00; Online cez MS Teams alebo inou formou vždy na základe predošlej e-mailovej dohody. Konzultácie je možné dohodnúť aj v inom čase.
E-mail:
petra.medvedova
Phone: 048/4466614
Office: č. 329 - nová budova EF

National research projects

Identification of risk factors and their impact on products of the insurance and savings schemes , grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2019
Profit testing of pension insurance products , grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2023

Course materials


Responsible: Head of the Department | Last updated: 27. 5. 2013 | Updated by: Administrátor