Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Kde ma nájdete

Inštitút manažérskych systémov, Poprad

Dlhé Hony 5766/16
058 01 Poprad
Slovensko

Profesijná charakteristika

Prof. Ing. Ján Závadský, PhD. je absolventom študijného odboru strojárstvo na Materiálvotechnologickej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Doktorát získal na Ekonomickej univerzite v Bratislave obhájením dizertačnej práce na tému Model procesne riadeného podniku, ktorá bola v roku 2002 ocenená ako najlepšia dizertačná práca. Vedeckopedagogický titul docent v odbore ekonomika a riadenie podnikov v roku 2005 a titul profesor v odbore ekonomika a manažment podniku v roku 2014 získal na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Je kvalifikovaným pedagógom, keď štátnou záverečnou skúškou absolvoval aj doplňujúce pedagogické štúdium na Slovenskej technickej univerzite. Od roku 1999 sa venuje systémom manažérstva, procesnému manažmentu a organizačným auditom. Svoju odbornú spôsobilosť, okrem kontinuálneho vzdelávania, získaval aj počas pôsobenia v hospodárskej praxi na rôznych pozíciách v rámci systémov manažérstva, vrátane poradenských a certifikačných organizácií. Bol manažérom kvality inšpekčného a certifikačného orgánu, manažérom integrovaného systému manažérstva viacerých organizácií a aj v súčasnosti pôsobí ako manažér a vedúci audítor vnútorného systému kvality Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Bol posudzovateľom Slovenskej národnej akreditačnej služby a je posudzovateľom Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo. Úspešne zodpovedal za implementáciu systémov manažérstva podľa požiadaviek viacerých noriem ISO v rôznych verejných, štátnych a samosprávnych organizácicách, ale aj v podnikovej praxi. Bol predsedom Slovenskej asociácie procesného riadenia a v súčasnosti je predsedom Slovenskej asociácie pre kvalitu vysokého školstva. Vo svojej pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti sa venuje systémom manažérstva, systému manažérstva kvality, systému manažérstva proti korupcii, procesnému manažmentu a organizačným auditom. Publikuje vedecké a odborné články a knihy, bol zodpovedným riešiteľom viacerých projektov aplikovaného výskumu, je členom vedeckých rád a odborových rád v Slovenskej republike a v zahraničí. Pôsobil aj v medzinárodných organizáciách pre štandardizáciu. V rámci vysokých škôl pôsobil na pozícii vedúceho katedry a na pozícii prorektora pre pedagogickú činnosť.

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
08:00 - 10:00
Štvrtok
-
Piatok
-
Dátum a termín konzultačných hodín v uvedenom intervale sa stanoví po vzájomnej dohode.