Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

APVV-22-090 - Uplatnenie behaviorálnej ekonómie v mapovaní preferencií v oblastiach bývania, zamestnania a dopravnej mobility

Ekonomická fakulta UMB je hlavným riešiteľom projektu APVV-22-090 "Uplatnenie behaviorálnej ekonómie v mapovaní preferencií v oblastiach bývania, zamestnania a dopravnej mobility"

Na Slovensku nie sú dostupné dáta o preferenciách mladých ľudí, ktoré by pomohli tvoriť tzv. data-based policy, či evidence-based policy (verejnú politiku založenú na dátach, dôkazoch). Rovnako neexistujú ani vhodné metriky či nástroje, ktoré by pomohli tieto preferencie odhaľovať. Projekt je preto zameraný na vytvorenie metodiky na realizovanie behaviorálnych experimentov, ktoré pomôžu odhaliť preferencie mladých ľudí v oblastiach bývania, zamestnania a dochádzania do práce (dopravnej mobility). Projekt nadväzuje na interný 12 ročný výskum na vzorke približne 1 100 respondentov a porovná výsledky tohto výskumu s výsledkami behaviorálnych experimentov predkladaného projektu a zároveň mapuje rozdiely v preferenciách podľa veku (generácie X, Y, Z) a obce /okresu/kraja, v ktorom majú respondenti trvalý pobyt. Analyzuje, či a aké dopady mali na zmenu preferencií mladých ľudí COVID-19, napríklad vďaka zvýšenému výskytu tzv. home office či práce na diaľku. Vzhľadom na pomerne vysoký počet mladých ľudí z Ukrajiny študujúcich na Slovensku, je možné zachytiť aj rozdiely medzi slovenskými a zahraničnými študentmi. Výstupy projektu budú použiteľné pre tvorcov verejných politík, najmä v oblasti bytovej politiky a politiky zamestnanosti, ako aj pri tvorbe strategických dokumentov regionálneho rozvoja, vrátane dopravnej mobility.

Hlavným cieľom projektu je vytvoriť a otestovať metodiku postavenú na princípoch behaviorálnej ekonómie za účelom zistenia preferencií mladých ľudí v oblastiach bývania, zamestnania a dopravy a na základe týchto zistení formulovať odporúčania pre tvorbu strategických dokumentov bytovej politiky zamestnanosti, dopravnej mobility a regionálneho rozvoja.

Na projekte participujú aj Univerzita Komenského v Bratislave, Žilinská univerzita v Žiline a Technická univerzita v Košiciach.

V dňoch 28.-29.6.2024 sa konalo projektové stretnutie k tvorbe metodiky, ktorá je nosným prvkom celého projektu.