XI. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie

 

 

 Determinanty sociálneho rozvoja

 

 

 

Sociálna ekonomika ako priestor podpory európskeho občianstva

 

 

 23. - 24. máj 2013
 

Banská Bystrica

 

 

 Podujatie  sa ko v rámci Európskeho roka občanov

 

 

 

Konferenciu podporujú: