Zoznam prezentácií

 

BEHANOVSKÁ Mária, Bc.

Zosúladenie pracovného a rodinného života v súvislosti s pracovnou mobilitou

 

Zosúladenie pracovného a rodinného života v súvislosti s pracovnou mobilitou (2.)

 

BOREK Jolanta, PhD, Eng. (v AJ)

Flexibility of the Polish Labour Market Versus Occupational Activity and Social Security of the Disabled and their Families

 

FILIPOVÁ Mária, Ing.

Prečo je flexibilita práce dôležitá?

 

JACKOVÁ Mária, PhDr., M.P.H.

Možnosti flexibilizácie práce z hľadiska žien a mužov na Slovensku

 

Kaščáková Alena, Ing., PhD. – Nedelová Gabriela, RNDr., PhD

Komparácia objemu a štruktúry neplatenej práce v domácnostiach na Slovensku

 

Koľveková Gabriela, Ing., Ph.D. 

Teoretický základ pre riešenie flexibilizácie práce – príklad využitia kananického modelu

 

KORIMOVÁ Gabriela, prof., PaedDr., PhD.

Determinanty využívania flexibilizácie práce v SR z pohľadu rodiny a ich implementácia do sociálneho systému

 

KORÓNY Samuel, RNDr., PhD.

Potenciál pozitívnej flexibilizácie práce a realita jej  uplatňovania v SR

 

kotýnková Magdalena, Doc. Ing. CSc.  

Harmonizace profesního a rodinného života v kontextu soudobých trhů práce

 

ĽAPINOVÁ Erika, Ing., PhD.

Potenciál pozitívnej flexibilizácie práce a realita jej uplatňovania na Slovensku

 

Müllerová Alžběta

Institucionální aspekty slaďování rodiny a práce v kontextu přechodu na tržní hospodářství

 

NOVERO Serena (v AJ)

Italian Policies for Labor Flexibilization: The Role of Digitalization and the Changes in Italian Job Market

 

OLSZEWSKI Mikolaj, PhD. (v AJ)

The Employment of People with Disabilities in Telework in Poland – Best Practices

 

Průša Ladislav, doc. Ing. CSc.

Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb

 

Ucieklak-Jeż Paulina, dr - Kulesza Marek (v AJ)

The Consequences of a Flexible Labour Market for Polish Families