Medzinárodná vedecká konferencia

"Finančná stabilita a udržateľný rast v Európskej únii: súčasný stav a perspektívy"

International Scientific Conference on

"Financial stability and sustainable growth in the European Union: current situation and perspectives"

 

Úvod  
Príhovor  
O konferencii  
Programový výbor  
Príspevky  
Tiráž  
Adresár účastníkov  

Kontakty

 

 

 

 

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Mgr. Ing. Monika Bačová, PhD.
Podnikovohospodárska fakulta
Ekonomickej univerzity v Bratislave
Tajovského 13
041 30 Košice
e-mail: monika.bacova@euke.sk

Ing. Daneš Brzica, PhD.
Ekonomický ústav SAV
a Centrum spoločenských a psychologických vied SAV
Šancová 4111/56
811 05 Bratislava
e-mail: danes.brzica@savba.sk

Ing. Jakub Erlitz
Vysoká škola ekonomická v Praze
Náměstí W. Churchilla 4
130 67 Praha 3
e-mail: xerlj02@vse.cz

Ing. Karol Frank, PhD.
Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied
Šancová 56
811 01 Bratislava
e-mail: tomas.jeck@savba.sk

Ing. Petra Gundová, PhD.
Ekonomická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Tajovského 10
975 90 Banská Bystrica
e-mail: petra.gundova@umb.sk

Ing. Zuzana Huliaková
Ekonomická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Tajovského 10
975 90 Banská Bystrica
e-mail: zuzana.huliakova@umb.sk

Ing. Ján Huňady, PhD.
Ekonomická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Tajovského 10
975 90 Banská Bystrica
e-mail: jan.hunady@umb.sk

Ing. Michal Ištok
Ekonomická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Tajovského 10
975 90 Banská Bystrica
e-mail: michal.istok@umb.sk

Ing. Katarína Izáková, PhD.
Ekonomická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Tajovského 10
975 90 Banská Bystrica
e-mail: katarina.izakova@umb.sk

Ing. Tomáš Jeck, PhD.
Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied
Šancová 56
811 01 Bratislava
e-mail: tomas.jeck@savba.sk

Ing. Mária Kačírková
Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied
Šancová 56
811 05 Bratislava
e-mail: maria.kacirkova@savba.sk

Ing. Martin Kiaba
Ekonomická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Tajovského 10
975 90 Banská Bystrica
e-mail: martin.kiaba@umb.sk

Dr Andrzej Kokiel
Faculty of Economics in Szczecin
WSB University
Poznań, 517 834 091
e-mail: andrzejkokiel@wp.pl

Ing. Ján Kollár, PhD.
Ekonomická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Tajovského 10
975 90 Banská Bystrica
e-mail: jan.kollar@umb.sk

Ing. Mgr. Gabriela Kormancová, PhD.
Ekonomická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Tajovského 10
975 90 Banská Bystrica
e-mail: gabriela.kormancova@umb.sk

Ing. Marek Krištof
Ekonomická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Tajovského 10
975 90 Banská Bystrica
e-mail: marek.kristof@umb.sk

Ing. Mgr. Marta Lapková, PhD.
Ekonomická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Tajovského 10
975 90 Banská Bystrica
e-mail: marta.lapkova@umb.sk

Ing. Petra Lesníková, PhD.
Drevárska fakulta
Technická univerzita Zvolen
Ul. T. G. Masaryka 2117/24
960 53 Zvolen
e-mail: lesnikova@tuzvo.sk

doc. Ing. Alena Longauerová, CSc.
Puncový úrad SR
Medená 10
814 56 Bratislava
e-mail: alenka.longauerova@gmail.com

prof. Ing. Viera Marková, PhD.
Ekonomická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Tajovského 10
975 90 Banská Bystrica
e-mail: viera.markova@umb.sk

doc. Ing. Hussam Musa, PhD.
Ekonomická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Tajovského 10
975 90 Banská Bystrica
e-mail: hussam.musa@umb.sk

doc. Ing. Zdenka Musová, PhD.
Ekonomická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Tajovského 10
975 90 Banská Bystrica
e-mail: zdenka.musova@umb.sk

prof. Ing. Marta Orviská. PhD.
Ekonomická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Tajovského 10
975 90 Banská Bystrica
e-mail: marta.orviska@umb.sk

doc. Ing. Peter Pisár, PhD.
Ekonomická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Tajovského 10
975 90 Banská Bystrica
e-mail: peter. pisar@umb.sk

Ing. Oliver Rafaj
Národohospodárska fakulta
Ekonomická univerzita  v Bratislave
Dolnozemská cesta 1
852 35 Bratislava
e-mail: oliver.rafaj@gmail.com

doc. Ing. Štefan Rehák, PhD.
Národohospodárska fakulta
Ekonomická univerzita v Bratislave
Dolnozemská cesta 1
852 35 Bratislava
e-mail: stefan.rehak@euba.sk

Ing. Peter Sliacky
Ekonomická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Tajovského 10
975 90 Banská Bystrica
e-mail: peter.sliacky@umb.sk

MSc, Anna Staszel
Department of Accountancy
Cracow University of Economics
Rakowicka 27
31-510 Kraków
e-mail: staszela@uek.krakow.pl

doc. Ing. Michal Stričík, PhD.
Podnikovohospodárska fakulta
Ekonomickej univerzity v Bratislave
Tajovského 13
041 30 Košice
e-mail: michal.stricik@euke.sk

Ing. Zuzana Stroková
Ekonomická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Tajovského 10
975 90 Banská Bystrica
e-mail: zuzana.strokova@umb.sk

Ing. Beata Šarkanová
Ekonomická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Tajovského 10
975 90 Banská Bystrica
e-mail: beata.sarkanova@umb.sk

doc. Mgr. Miroslav Šipikal, PhD.
Národohospodárska fakulta
Ekonomická univerzita v Bratislave
Dolnozemská cesta 1
852 35 Bratislava
e-mail: miroslav.sipikal@euba.sk

Vladimir Tyutyuryukov, C.SC., Assistant Professor
KIMEP University
2 Abay Ave., Office 115 Dostyk bld.
Almaty 050010
e-mail:  vnt1982@gmail.com

Ing. Martin Varga
Ekonomická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Tajovského 10
975 90 Banská Bystrica
e-mail: martin.varga@umb.sk

Ing. Jarmila Vidová, PhD.
Národohospodárska fakulta
Ekonomická univerzita v Bratislave
Dolnozemská cesta 1
852 35 Bratislava
e-mail: vidova@euba.sk

Ing. Miroslava Vinczeová, PhD.
Ekonomická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Tajovského 10
975 90 Banská Bystrica
e-mail: miroslava.vinczeova@umb.sk

Ing. Jaroslav Vokoun
Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied
Šancová 56
811 01 Bratislava
e-mail: jaroslav.vokoun@savba.sk