Medzinárodná vedecká konferencia

"Finančná stabilita a udržateľný rast v Európskej únii: súčasný stav a perspektívy"

International Scientific Conference on

"Financial stability and sustainable growth in the European Union: current situation and perspectives"

 

Úvod  
Príhovor  
O konferencii  
Programový výbor  
Príspevky  
Tiráž  
Adresár účastníkov  
Kontakty  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

EKONOMICKÁ FAKULTA
UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI

   
Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie
   

Finančná stabilita a udržateľný rast v Európskej únii: súčasný stav a perspektívy

   

 

Logo Komisia male central

 

 

 

 

Banská Bystrica
27. október 2015