Medzinárodná vedecká konferencia

"Finančná stabilita a udržateľný rast v Európskej únii: súčasný stav a perspektívy"

International Scientific Conference on

"Financial stability and sustainable growth in the European Union: current situation and perspectives"

Úvod  
Príhovor  
O konferencii  
Programový výbor  
Príspevky  
Tiráž  
Adresár účastníkov  

Kontakty

 

 

 
 

 

 

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Téma konferencie:


Medzinárodná vedecká konferencia „Finančná stabilita a udržateľný rast v Európskej únii: súčasný stav a perspektívy“ je pokračovaním pravidelných konferencií, ktoré už tradične organizujú Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici a Zastúpenie EK na Slovensku v spolupráci s partnermi.

Cieľom konferencie je podporiť odbornú a akademickú diskusiu a výmenu poznatkov na témy fiškálnych a menových aspektov finančnej stability a regulačného mechanizmu v meniacom sa ekonomickom prostredí krajín Európskej únie a vytvárania tvorivého prostredia pre inovácie v prostredí verejného a súkromného sektora ako zdroja udržateľného rastu v ďalšom období.

 

Tematické zameranie sekcií:

Fiškálne a menové aspekty finančnej stability v EÚ
Inovácie a udržateľný rast

 

Fotogaléria