Medzinárodná vedecká konferencia

"Finančná stabilita a udržatežný rast v Európskej únii: súčasný stav a perspektívy"

International Scientific Conference on

"Financial stability and sustainable growth in the European Union: current situation and perspectives"

 

Úvod  
Príhovor  
O konferencii  
Programový výbor  
Príspevky  
Tirហ 
Adresár účastníkov  
Kontakty  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Ekonomická fakulta

Univerzita Mateja Bela
Tajovského 10
975 90  Banská Bystrica
http://www.ef.umb.sk/

tel.: +421 48 446 2111; +421 48 446 6111
fax: +421 48 446 2000

 

 

Zastúpenie Európskej komisie v Slovenskej republike

Palisády 29
811 06 Bratislava
http://ec.europa.eu/slovensko/index_sk.htm

tel.: + 421 2 5443 1718
fax: + 421 2 5443 2972

 

 

Regionálne európske informačné centrum Banská Bystrica

Skuteckého 13
974 01  Banská Bystrica
http://www.reic.sk/

tel.: +421 48 417 4250
fax: +421 48 417 4252