Medzinárodná vedecká konferencia

"Finančná stabilita a udržateľný rast v Európskej únii: súčasný stav a perspektívy"

International Scientific Conference on

"Financial stability and sustainable growth in the European Union: current situation and perspectives"

 

Úvod  
Príhovor  
O konferencii  
Programový výbor  
Príspevky  
Tiráž  
Adresár účastníkov  

Kontakty

 

 

 

 

 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   

Medzinárodný vedecký výbor konferencie:

prof. Ing. Marta Orviská, PhD., Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici (predseda)
doc. Ing. Peter Krištofík, Ph.D., dekan, Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici
prof. Dr. Victor Bekkers, Erasmus University, Rotterdam, Holandsko
prof. Ing. Anetta Čaplánová, PhD., Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, Národohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave
prof. Ing. Eva Horvátová, PhD., Národohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave
prof. Ing. Bojka Hamerníková, CSc., Newton College, Praha, Česká republika
doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD., rektor, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
prof. John Hudson, University of Bath, Veľká Británia
doc. Ing. Alena Longauerová, PhD., riaditeľ, Puncový úrad SR v Bratislave
prof. Alexandru Minea, CERDI & University of Auvergne, Francúzsko
doc. Ing. Hussam Musa, PhD., Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici
prof. Ing. Juraj Nemec, CSc., Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici
prof. Ing. Pavol Ochotnický, PhD., Národohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave
doc. Ing. Peter Pisár, PhD., Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici
doc. Ing. Juraj Sipko, PhD. MBA, riaditeľ, Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied, Bratislava
Dr. h. c. prof. Ing. Milan Šikula, DrSc., Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied, Bratislava
doc. Ing. Michal Šoltés, PhD., dekan, Ekonomická fakulta, Technická univerzita v Košiciach
doc. Ing. Emília Zimková, PhD., Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici

 

Organizačný výbor konferencie:

Ing. Ján Huňady, PhD. (predseda) 
Ing. Erika Ľapinová, PhD.
Ing. Matúš Grega
Ing. Peter Sliacky
Ing. Beata Šarkanová
Ing. Martin Varga

Sekretariát konferencie:

Katedra financií a účtovníctva, Ekonomická fakulta, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
tel.: +421 48 446 6222, +421 48 446 6313, fax: +421 48 446 6666