Medzinárodná vedecká konferencia

"Investovanie v Európe - súčasný stav a perspektívy"

International Scientific Conference on

"Investing in Europe - current situation and perspectives"

 

 

Úvod  
Príhovor  
O konferencii  
Programový výbor  
Príspevky  
Tiráž  
Adresár účastníkov  

Kontakty

 

 

 

 

 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Mgr. Ing. Monika Bačová, PhD.
Podnikovohospodárska fakulta 
Ekonomickej univerzity v Bratislave
Tajovského 13
041 30 Košice
e-mail: monika.bacova@euke.sk

Ing. Daneš Brzica, PhD. 
Ekonomický ústav SAV 
a Centrum spoločenských a psychologických vied SAV
Šancová 4111/56 
811 05 Bratislava
e-mail: danes.brzica@savba.sk

prof. zw. dr hab. Beata Zofia Filipiak
Institute of Finance
University of Szczecin
e-mail: bfilipiak@wneiz.pl

Ing. Janka Grofčíková, PhD.
Ekonomická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 
Tajovského 10 
975 90 Banská Bystrica
e-mail: janka.grofcikova@umb.sk

Ing. Petra Gundová, PhD.
Ekonomická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 
Tajovského 10 
975 90 Banská Bystrica
e-mail: petra.gundova@umb.sk

doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.
Ekonomická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 
Tajovského 10 
975 90 Banská Bystrica
e-mail: vladimir.hiadlovsky@umb.sk

Ing. Ján Huňady, PhD. 
Ekonomická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 
Tajovského 10 
975 90 Banská Bystrica
e-mail: jan.hunady@umb.sk

Ing. Dušan Chrenek 
Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku
Palisády 29
811 06 Bratislava
e-mail: info@europa.sk

Ing. Katarína Izáková, PhD.
Ekonomická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 
Tajovského 10 
975 90 Banská Bystrica
e-mail: katarina.izakova@umb.sk

Ing. Mária Kačírková
Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied
Šancová 56 
811 05 Bratislava
e-mail: maria.kacirkova@savba.sk

Ing. Alena Kaščáková, PhD.
Ekonomická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 
Tajovského 10 
975 90 Banská Bystrica
e-mail: alena.kascakova@umb.sk

Ing. Mgr. Gabriela Kormancová, PhD.
Ekonomická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 
Tajovského 10 
975 90 Banská Bystrica
e-mail: gabriela.kormancova@umb.sk

Mgr. Ivan Králik
Ekonomická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 
Tajovského 10 
975 90 Banská Bystrica
e-mail: ivan.kralik@umb.sk

Ing. Marek Krištof
Ekonomická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 
Tajovského 10 
975 90 Banská Bystrica
e-mail: marek.kristof@umb.sk

doc. Ing. Peter Krištofík, Ph.D.
Ekonomická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 
Tajovského 10 
975 90 Banská Bystrica
e-mail: peter.kristofik@umb.sk

Ing. Mgr. Marta Lapková, PhD. 
Ekonomická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 
Tajovského 10 
975 90 Banská Bystrica
e-mail: marta.lapkova@umb.sk

JUDr. Monika Ličková 
Právnická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 
Tajovského 10 
975 90 Banská Bystrica
e-mail: monika.lickova@umb.sk

doc. Ing. Alena Longauerová, CSc.
Puncový úrad SR
Medená 10
814 56 Bratislava
e-mail: alenka.longauerova@gmail.com

Ing. Erika Ľapinová, PhD. 
Katedra financií a účtovníctva,
Ekonomická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Tajovského 10
975 90 Banská Bystrica 
e-mail: erika.lapinova@umb.sk

Ing. Maroš Malíček
Ekonomická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Tajovského 10
975 90 Banská Bystrica 
e-mail: maros.malicek@umb.sk

Ing. Veronika Matiová
Ekonomická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Tajovského 10
975 90 Banská Bystrica 
e-mail: veronika.matiova@umb.sk

Ing. Michal Mešťan
Ekonomická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Tajovského 10
975 90 Banská Bystrica 
e-mail: michal.mestan@umb.sk

prof. Ing. Beáta Mikušová Meričková, PhD.
Ekonomická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Tajovského 10
975 90 Banská Bystrica 
e-mail: beata.mikusovamerickova@umb.sk

Ing. Tomáš Mikuš 
Ekonomická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Tajovského 10
975 90 Banská Bystrica 
e-mail: tomas.mikus@umb.sk

Ing. Mária Murray Svidroňová, PhD.
Ekonomická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Tajovského 10
975 90 Banská Bystrica 
e-mail: maria.murraysvidronova@umb.sk

doc. Ing. Hussam Musa, PhD.
Ekonomická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 
Tajovského 10 
975 90 Banská Bystrica
e-mail: hussam.musa@umb.sk

doc. Ing. Zdenka Musová, PhD.
Ekonomická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 
Tajovského 10 
975 90 Banská Bystrica
e-mail: zdenka.musova@umb.sk

Ing. Nikoleta Muthová 
Ekonomická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Tajovského 10
975 90 Banská Bystrica 
e-mail: nikoletav.muthova@umb.sk

Mgr. Viacheslav Natorin 
Ekonomická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Tajovského 10
975 90 Banská Bystrica 
e-mail: viacheslav.natorin@umb.sk

prof. Ing. Juraj Nemec, Csc.
Ekonomická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Tajovského 10
975 90 Banská Bystrica 
e-mail: juraj.nemec@umb.sk

Ing. Valéria Némethová, PhD.
Národohospodárska fakulta 
Ekonomická univerzita v Bratislave
Dolnozemská cesta 1
852 35 Bratislava
e-mail: valeria.nemethova@euba.sk

prof. Ing. Marta Orviská. PhD.
Ekonomická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 
Tajovského 10 
975 90 Banská Bystrica
e-mail: marta.orviska@umb.sk

Radoslaw Ossowski-Barbetti
Head of EIB Group Office in Slovakia 
Eurovea Central 1i
c/o 5 Star Offoces
Pribinova 4
811 09 Bratislava 
e-mail: r.ossowski@eib.org

Ing. Ľubomír Pinter, PhD.
Ekonomická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 
Tajovského 10 
975 90 Banská Bystrica
e-mail: lubomir.pinter@umb.sk

doc. Ing. Peter Pisár, PhD.
Ekonomická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 
Tajovského 10 
975 90 Banská Bystrica
e-mail: peter. pisar@umb.sk

JUDr. Ing. PhDr. Ladislav Poliak
Ekonomická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Tajovského 10
975 90 Banská Bystrica 
e-mail: poliak.ladisav1@gmail.com

Mgr. Kamil Roman
Faculty of Economics Features, Maria Curie-Skłodowska University
Plac Marii Skłodowskiej-Curie 5, Lublin 20-031
E-mail: rumi2227@mail.com

Ing. Peter Sliacky
Ekonomická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 
Tajovského 10 
975 90 Banská Bystrica
e-mail: peter.sliacky@umb.sk

doc. Wojciech Sońta, PhD.
Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych
Uniwersytet Technologiczno – Humanistyczny w Radomiu
ul. Malczewskiego 29
26-600 Radom
e-mail: wojciechsonta@o2.pl

Ing. Vladimír Soták 
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Železiarní Podbrezová a.s.
Železiarne Podbrezová a.s. 
Kolkáreň 35 
976 81 Podbrezová 
e-mail: admin@zelpo.sk

doc. Ing. Michal Stričík, PhD.
Podnikovohospodárska fakulta 
Ekonomickej univerzity v Bratislave
Tajovského 13
041 30 Košice
e-mail: michal.stricik@euke.sk

Ing. Zuzana Stroková
Ekonomická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 
Tajovského 10 
975 90 Banská Bystrica
e-mail: zuzana.strokova@umb.sk

Ing. Beata Šarkanová
Ekonomická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 
Tajovského 10 
975 90 Banská Bystrica
e-mail: beata.sarkanova@umb.sk

Ing. Kamil Ščerba
Ekonomická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Tajovského 10
975 90 Banská Bystrica 
e-mail: kamil.scerba@umb.sk

doc. Mgr. Miroslav Šipikal, PhD.
Národohospodárska fakulta 
Ekonomická univerzita v Bratislave
Dolnozemská cesta 1
852 35 Bratislava
e-mail: miroslav.sipikal@euba.sk

dr hab. prof. US Małgorzata Tarczyńska-Łuniewska
Institute of econometrics and statistics
Univeristy of Szczecin
e-mail: maluni@poczta.fm

Ing. Vladimír Vaňo
Hlavný ekonóm Sberbank Europe AG
Schwarzenbergplatz 
1010 Viena, Austria
e-mail: vladimir.vano@sberbank.at

Ing. Martin Varga
Ekonomická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 
Tajovského 10 
975 90 Banská Bystrica
e-mail: martin.varga@umb.sk

JUDr. Milan Vavrek
Právnická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 
Tajovského 10 
975 90 Banská Bystrica
e-mail: milan.vavrek@umb.sk

Ing. Lenka Veselovská
Ekonomická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Tajovského 10
975 90 Banská Bystrica 
e-mail: lenka.veselovska@umb.sk

Ing. Jarmila Vidová, PhD.
Národohospodárska fakulta
Ekonomická univerzita v Bratislave
Dolnozemská cesta 1
852 35 Bratislava
e-mail: vidova@euba.sk

Ing. Miroslava Vinczeová, PhD.
Ekonomická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 
Tajovského 10 
975 90 Banská Bystrica
e-mail: miroslava.vinczeova@umb.sk

Ing. Jaroslav Vokoun
Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied
Šancová 56
811 01 Bratislava
e-mail: jaroslav.vokoun@savba.sk

prof. Dr. Menbere Workie Tiruneh, Ph.D.
Head of the Empirical Research Department 
Institute of Economic Research
Slovak Academy of sciences
Šancova 56
811 05 Bratislava 
e-mail: Menbere.Workie@savba.sk

Ing. Emília Zimková, PhD.
Ekonomická fakulta 
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Tajovského 10 
975 90 Banská Bystrica
e-mail: emilia.zimkova@umb.sk