Medzinárodná vedecká konferencia

"Investovanie v Európe - súčasný stav a perspektívy"

International Scientific Conference on

"Investing in Europe - current situation and perspectives"

 

Úvod  
Príhovor  
O konferencii  
Programový výbor  
Príspevky  
Tirហ 
Adresár účastníkov  

Kontakty

 

 

 

 

 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Téma konferencie:

Medzinárodná vedecká konferencia „Investovanie v Európe - súčasný stav a perspektívy“ je pokračovaním pravidelných konferencií, ktoré už tradične organizujú Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici a Zastúpenie EK na Slovensku v spolupráci s partnermi.

Ciežom konferencie je podpori odbornú a akademickú diskusiu a výmenu poznatkov na aktuálne témy investičných priorít Európskej únie s dopadom na ekonomický rast, rozvoj regiónov a podnikatežské prostredie krajín a vytvárania tvorivého prostredia pre inovácie vo verejnom a súkromnom sektore.

 

Tematické zameranie sekcií:

Investovanie v Európe
Investície a podpora inovácií v súkromnom a verejnom sektore

Fotogaléria

Vystúpenia z hlavného pléna

empty empty