Medzinárodná vedecká konferencia

"Investovanie v Európe - súčasný stav a perspektívy"

International Scientific Conference on

"Investing in Europe - current situation and perspectives"

 

 

Úvod  
Príhovor  
O konferencii  
Programový výbor  
Príspevky  
Tiráž  
Adresár účastníkov  

Kontakty

 

 

 

 

 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Medzinárodný vedecký výbor konferencie:

prof. Ing. Marta Orviská, PhD., Ekonomická fakulta UMB v Banskej  Bystrici (predseda)
prof. Ing. Bojka Hamerníková, CSc., Newton College, a.s., Praha, Česká republika
doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD., rektor, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
prof. Ing. Eva Horvátová, PhD., Národohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave
prof. John Hudson, University of Bath, Veľká Británia
doc. Ing. Peter Krištofík, Ph.D., dekan, Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici
doc. Ing. Alena Longauerová, PhD., riaditeľka, Puncový úrad SR v Bratislave
prof. Alexandru Minea, CERDI & University of Auvergne, Francúzsko
doc. Ing. Hussam Musa, PhD., Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici
prof. Ing. Juraj Nemec, CSc.,  Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici
prof. Ing. Pavol Ochotnický, PhD., Národohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave
doc. Ing. Peter Pisár, PhD., Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici
doc. Ing. Juraj Sipko, PhD. MBA, riaditeľ, Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied v Bratislave
doc. Ing. Michal Šoltés, PhD., dekan, Ekonomická fakulta, Technická univerzita v Košiciach
prof. Dr. Ing. Menbere Workie Tiruneh, PhD., Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied v BratislaveOrganizačný výbor konferencie:

Ing. Ján Huňady, PhD. (predseda) 
Ing. Erika Ľapinová, PhD.
Ing. Peter Sliacky
Ing. Beata Šarkanová
Ing. Martin Varga
Ing. Kamil Ščerba


Sekretariát konferencie:

Katedra financií a účtovníctva, Ekonomická fakulta, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
tel.: +421 48 446 6313, fax: +421 48 446 6666