Medzinárodná vedecká konferencia

"Hospodárska a menová politika v kontexte súčasného vývoja európskych integračných procesov"

11th International Scientific Conference on

"Economic and monetary policy in the context of the current developments in the European integration processes"

 

 

Úvod
Príhovor
O konferencii
Programový výbor
Príspevky
Tiráž
Adresár účastníkov
Kontakty
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Téma konferencie:

Medzinárodná vedecká konferencia „Hospodárska a menová politika v kontexte súčasného vývoja európskych integračných procesov“ je pokračovaním pravidelných konferencií, ktoré už tradične organizujú Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici v spolupráci s Regionálnym európskym informačným centrom v Banskej Bystrici. Cieľom konferencie je podporiť odbornú a akademickú diskusiu a výmenu poznatkov na aktuálne témy koordinácie hospodárskej a menovej politiky v Európe pod vplyvom integračných procesov, ale i konkurencieschopnosti, ekonomického rastu a prežitia firiem.

 

Rokovanie v sekciách:
A: Hospodárska a menová politika v podmienkach súčasnej Európy
B: Konkurencieschopnosť, ekonomický rast a prežitie firiem (v rámci projektu APVV -15-0322)

 

Fotogaléria