Medzinárodná vedecká konferencia

"Hospodárska a menová politika v kontexte súčasného vývoja európskych integračných procesov"

11th International Scientific Conference on

"Economic and monetary policy in the context of the current developments in the European integration processes"

 

 

Úvod
Príhovor
O konferencii
Programový výbor
Príspevky
Tiráž
Adresár účastníkov
Kontakty
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ekonomická fakulta

Univerzita Mateja Bela
Tajovského 10
975 90  Banská Bystrica
http://www.ef.umb.sk/

tel.: +421 48 446 2111; +421 48 446 6111
fax: +421 48 446 2000

 

 

Zastúpenie Európskej komisie v Slovenskej republike

Palisády 29
811 06 Bratislava
https://ec.europa.eu/slovakia/

tel.: + 421 2 5443 1718
fax: + 421 2 5443 2972

 

 

Regionálne európske informačné centrum Banská Bystrica

Skuteckého 13
974 01  Banská Bystrica
http://www.reic.sk/

tel.: +421 48 417 4250
fax: +421 48 417 4252