Medzinárodná vedecká konferencia

"Inovácie, štandardizácia a európske politiky v kontexte trvalo udržateľných cieľov"

12th International Scientific Conference on

"Innovation, standardization and European policies in the context of sustainable development goals "

 

 

Úvod
O konferencii
Programový výbor
Príspevky
Tiráž
Adresár účastníkov
Kontakty
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Téma konferencie:

Medzinárodná vedecká konferencia „Inovácie, štandardizácia a európske politiky v kontexte trvalo udržateľných cieľov“ je pokračovaním pravidelných konferencií, ktoré už tradične organizujú Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici a Zastúpenie EK na Slovensku v spolupráci s partnermi.

Cieľom konferencie je podporiť odbornú a akademickú diskusiu a výmenu poznatkov na témy vybraných európskych politík, regulácie a vytvárania tvorivého prostredia pre inovácie v Európskej únii.

 

Rokovanie v sekciách:
A: Inovácie a regulácia v podmienkach súčasnej Európy
B: Regionálne inovácie na Slovensku

Podujatie bolo podporené z finančných prostriedkov grantu VEGA 1/1009/16 „Inovačný potenciál regiónov Slovenska, jeho meranie a inovačná politika na regionálnej úrovni“

 

Fotogaléria