Medzinárodná vedecká konferencia

"Inovácie, štandardizácia a európske politiky v kontexte trvalo udržateľných cieľov"

12th International Scientific Conference on

"Innovation, standardization and European policies in the context of sustainable development goals "

 

 

Úvod
O konferencii
Programový výbor
Príspevky
Tiráž
Adresár účastníkov
Kontakty
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ekonomická fakulta

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Tajovského 10
975 90  Banská Bystrica
http://www.ef.umb.sk/

tel.: +421 48 446 2111; +421 48 446 6111
fax: +421 48 446 2000