Zoznam autorov:


 

Baďurová Barbora, Mgr. PhD.

Pedagogická fakulta

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

 

BEM Agnieszka, Mgr. Ph.D.

Department of Public and International Finance

Wroclaw University of Economics

 

borseková Kamila, Ing., PhD.

Ekonomická fakulta

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

 

Božíková Alica, Ing., PhD.

Ekonomická fakulta

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

 

BROZMANOVÁ GREGOROVÁ alžbeta, PhDr. PhD.

Pedagogická fakulta

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

 

COLE David, MFA, PhD.

Ekonomická fakulta

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

 

Čapková Soňa, doc. Ing. PhD.

Ekonomická fakulta

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

 

červená Karolína, Ing., PhD. 

Právnická fakulta

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

 

ČIPKÁR Ján, doc., PhDr., PhD.

Právnická fakulta

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

 

Čižmáriková Katarína, PaedDr., PhD.

Pedagogická fakulta

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

 

duvač Ivan, Ing.

Ekonomická fakulta

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

 

Gogora Igor, Ing.

Ekonomická fakulta

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

 

gondášová Lýdia, Ing.

Ekonomická fakulta

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

 

Gubalová Jolana, Ing., PhD.

Ekonomická fakulta

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

 

Hroncová - Vicianová  Jana, Ing., PhD.

Ekonomická fakulta

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

 

Hronec Štefan, doc. Ing. PhD.

Ekonomická fakulta

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

 

JUSKO Peter, doc. PaedDr., PhD.

Pedagogická fakulta

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

 

KORIMOVÁ Gabriela, prof., PaedDr., PhD.

Ekonomická fakulta

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

 

KRNÁČ Jozef, Ing., PhD.

Ekonomická fakulta

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

 

KUBIŠOVÁ Ľuba, Mgr.

Ekonomická fakulta

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

 

Kulesza Marek, PhD.

Jan Dlugosz University in Czestochowa

 

KYSEĽOVÁ Janka, PhDr., PhD.

Pedagogická fakulta

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

 

ĽAPINOVÁ Erika, Ing., PhD.

Inštitút ekonomických vied, Ekonomická fakulta

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

 

LENCSÉSOVÁ Zuzana, Ing.

Ekonomická fakulta

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

 

Lipták František, Ing. Mgr.

Právnická fakulta

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika

 

lubelcová Gabriela, doc., PhDr., CSc.

Filozofická fakulta

Univerzita Komenského

 

Lukáčik Martin

Ekonomická univerzita v Bratislave

 

MALACHOVSKÝ Andrej, doc. Ing., PhD.

Ekonomická fakulta

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

 

MARKOVÁ Viera, prof. Ing. PhD.

Ekonomická fakulta

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

 

MARTINKOVIČOVÁ Miriam, doc., PhDr., PhD.

Ekonomická fakulta

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

 

MAZUREK Marica, Ing.

Faculty of Economics

Matej Bel University in Banská Bystrica

 

MICHALSKI Grzegorz, Mgr. Ph.D.

Department of Public and International Finance

Wroclaw University of Economics

 

Mikuš Tomáš, Ing.

Ekonomická fakulta

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

 

Mikušová Meričková Beáta, doc. Ing., PhD.

Ekonomická fakulta

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

 

Miškocová Lucia, Ing.

Ekonomická fakulta

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

 

Pavlík Martin

Ekonomicka univerzita v Bratislave

 

Pčolinská Lenka, Ing. PhD.

Podnikovohospodárska fakulta

Ekonomická univerzita

 

PETRÍKOVÁ Katarína, Ing. PhD. 

Ekonomická fakulta

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

 

Poláčková Hana, Ing., PhD.

Národohospodárska fakulta

Ekonomická univerzita v Bratislave

 

POngráczová Eva, Ing. PhD.

Národohospodárska fakulta

Ekonomická univerzita v Bratislave

 

Prędkiewicz Katarzyna, PhD

Faculty of Engineering and Economic

Wrocław University of Economics

 

Prędkiewicz Paweł, PhD

Faculty of Economic Sciences

Wrocław University of Economics

 

RYSZAWSKA Bozena, PhD.

Wroclaw University of Economics

 

SVIDROŇOVÁ Mária, Ing., PhD.

Ekonomická fakulta

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

 

SYROVÁTKOVÁ Jaroslava, Ing., Ph.D.

Ekonomická fakulta

Technická univerzita v Liberci

 

Štrangfeldová  Jana, Ing., PhD.

Ekonomická fakulta

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

 

ŠUPLATA Marian, PhDr., PhD.

Ekonomická fakulta

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

 

Ucieklak-Jeż Paulina, PhD.

Jan Dlugosz University in Czestochowa

 

Vaňová Anna, doc. Ing., PhD.

Ekonomická fakulta

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

 

Zelenák Ján, Ing.

Ekonomická fakulta

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

 

Späť na začiatok stránky