Centrum výskumu sociálnej ekonomiky

 a sociálneho podnikania

a

Inštitút ekonomických vied EF UMB

 

 

Determinanty sociálneho rozvoja:

 

Vzdelávanie ako determinant rozvoja sociálneho podnikania

 

 

XII. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie konanej pod záštitou

 ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Jána Richtera

                       

 

6. a 7. novembra 2014 v Banskej Bystrici 

 

 

 

Konferencia je výstupom projektu KEGA č. 037UMB-4/2013

 Inovatívny študijný program Sociálna ekonomika a podnikanie