Tematické zameranie konferencie

 

-         Vzdelávanie ako determinant trhu a medzitrhu práce – teória a prax

-         Vzdelávanie manažéra sociálneho podnikania na rôznych typoch stredných a vysokých škôl

-         Sociálna ekonomika a podnikanie – nový inovatívny a interdisciplinárny študijný program
 na vysokých školách doma a v zahraničí

-         Sociálny manažment a marketing

-         Sociálne podnikanie v sociálnej oblasti (manažér zariadení sociálnych služieb, care mananžér, case manažér)

-         Príklady dobrej praxe